38. Com s´ha format això?

Eduard Malet Torres, 1r B de Batxillerat

Comentaris