15. Existeix l'altra meitat?

Lluís Ferrer Palau, 1r A de Batxillerat

Comentaris