2. Si l'Univers es infinit, per què nosaltres som limitats?

Camila Figueiredo, 1rA de Battxillerat


Comentaris