3. Per què estimem el saber?

David Miravent, 1r D de Batxillerat


Comentaris