85. Tenen mesura els nostres sentiments?

Sira Barta, 2n de batxillerat D

Comentaris