5. Per què hi ha harmonia en comptes de caos?

Pau Manzano, 1r de batxillerat E

Comentaris