83. Pot la pell reflectir els sentiments?

Maria Mhaf, 1E

 

Comentaris