101. Els animals son irracionals?

Jan García, 1E

 

Comentaris