117. Hi ha vida, o no, en altres planetes?

Sergi Pérez, 1C

 

Comentaris