126. Tot seria igual si no l'hagués conegut?

Yosra Alami,1E

 

Comentaris