25. Totes les vides tenen el mateix valor?

Paula Molina,1D

Comentaris