29. Hi ha un abans i un després fora del temps?

Maria Vallina, 1C

Comentaris