43. És el plaer l'arrel que nodreix tot el que arribem a fer?

Andrea Faci Orantes, 1E

Comentaris