57. L'educació: problema present o solució futura?

Aina Fauria, 1C

 

Comentaris