75. Les coses essencials creixen en silenci?

Aina Catasús, 1A

 

Comentaris