Entrades

88. Utilitzant la racionalitat, podem respondre totes les preguntes que ens plantegem?

87. Tot allò que és, es modifica?

86. Vivim per morir o morim per viure?

85. Existeix un destí?

84. Esta bé ser com tothom vol?

83. Tots els camins porten a la veritat absoluta?

82. El silenci, és més fort que les paraules?

81. Per què aspirem a la saviesa màxima?

80. És el canvi el que crea la realitat de l'ésser?

79. I si tots som universos dins d'universos?

78. Està escrit, el destí?

77. Hi ha res real dins d'allò aparent?

76. Existeixen les casualitats o tot succeeix per un motiu?

75. Tenim lliure albir per actuar?

74. Hi ha un camí marcat a la vida o el creem nosaltres?

73. Col·lectivitat o homogeneïtat?

72. Què ens enamora?

71. La raó està en la paraula?

70. Seguretat o perill, on és el límit?

69. Expressem les emocions?

68. Què existeix, realment, en el reflex d’un mirall?

67. Quin és el secret de la felicitat?

66. I a mi, qui m’estima?

65. Hi pot haver un art de no pensar ?

64. L’amor, és la solució?

63. Existeixen els colors o són una il·lusió?

62. Els colors són el rastre dels déus?

61. Per què rebutgem la mort però trobem la decadència tan bella?

60. Viure és estar viu?

59. Què és la llibertat?

58. On és la llibertat?

57. ¿De dónde venimos y adónde vamos?

56. Som conscients de tot el que ens envolta?

55. Podem ser feliços?

54. Fins a quin punt és necessària la llibertat?

53. La felicitat es comparteix?

52. Pot existir la pau arreu del món?

51. Veiem tot el que en realitat podem veure o el que volem?

50. Serem els déus d'allò que un dia mirarà al passat per recordar-nos?

49. És real el que veiem?

48.I si la bellesa, realment, no existeix? I si la bellesa és absolutament, tot i no ser capaços de veure-la? I si és un concepte tan complex que l’espècie humana no és capaç de donar-hi una definició?

47. ¿Cuán profundo puede ser el conocimiento?

46. La terra ens pertany?

45. Existeix Déu?

44. ¿Perderlo todo por el gran momento o perder el gran momento por todo?

43. És el mateix camí el que puja que el que baixa?

42. Una vida infeliç és una vida malgastada?

41. Perdurarà en el temps, el nostre record?

40. Sóc el canvi que vull veure al món? Un exemple a seguir?

39. Té límits la nostra imaginació?